Meno:Štefan
Priezvisko:Zajíček
Názov:Magické transformácie pre Datalóg
Vedúci:RNDr. Ján Šturc, CSc.
Rok:2008
Blok:PPS
Kľúčové slová:datalóg, negácia, evaluácia, magické transformácie, vyhodnotenie, zdola-nahor, implementácia
Abstrakt:Datalóg je logický dotazovací jazyk pre deduktívne databázy. Disponuje výrazovými prostriedkami, ktoré umožňujú jednoduchým a intuitívnym spôsobom písať dotazy, ktoré vo viacerých komerčne používaných databázových jazykoch (napr. v niektorých implementáciách SQL), nie sú dovolené. Príkladom môže byť použitie rekurzie. V tejto práci popíšeme návrh a implementáciu aplikácie, slúžiacej na vyhodnocovanie datalógových programov obohatených o negáciu, pre ktorú budeme uvažovať well-founded sémantiku. Použijeme metódy zdola-nahor, optimalizované magickými transformáciami. Magická transformácia je optimalizačná technika, ktorá simuluje výpočet zhora-nadol pri výpočte zdola-nahor a tým výrazne zmenšuje priestor potrebný pre vyhodnocovanie.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf
prilohy.zip