Meno:Tomáš
Priezvisko:Záhorec
Názov:Vytváranie a overovanie archívnych elektronických podpisov
Vedúci:doc. RNDr. Daniel Olejár PhD.
Rok:2008
Blok:MMI
Kľúčové slová:archívny zaručený elektronický podpis, public key infrastructure, potrebná informácia/údaje
Abstrakt:Diplomová práca sa venuje konceptu archívneho elektronického podpisu, ktorého úlohou je zaistenie integrity a autentickosti elektronických dokumentov v dlhodobom horizonte. Diplomová práca skúma možnosti jeho použitia v praxi, obsahuje analýzu údajov potrebných na overenie archívneho elektronického podpisu a analýzu bezpecnostných požiadaviek na proces jeho vytvárania a overovania.

Súbory diplomovej práce:

diplomova praca.pdf