Meno:Martin
Priezvisko:Kralovič
Názov:Štandardizácia v oblasti informačnej bezpečnosti
Vedúci:Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Rok:2008
Blok:PPS
Kľúčové slová:informačná bezpečnosť, štandardizácia, kategorizácia štandardov
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá štandardizáciou v oblasti informačnej bezpečnosti. Poskytuje stručný prehľad o štandardizácii v oblasti IB vo svete a na Slovensku. Rozoberá možnosti na zlepšenie stavu štandardizácie IB na Slovensku. Navrhuje kategorizáciu, zjednodušujúcu orientáciu vo veľkom množstve bezpečnostných štandardov vydávaných rôznymi štandardizačnými organizáciami a špecifikáciu aplikácie na podporu činnosti štandardizačnej komisie SÚTN.

Súbory diplomovej práce:

Diplomovka.pdf
cd.iso