Meno:Pavol
Priezvisko:Marek
Názov:eEHIC ako nositeľ údajov urgentnej medicíny
Vedúci:Ing. František Soviš CSc.
Rok:2008
Blok:MMI
Kľúčové slová:eHealth, emergency data set, EDS, health professional card, HPC, patient data card, eEHIC, údaje urgentnej medicíny, čipová karta pacienta, informatizácia zdravotníctva, národný zdravotnícky informačný systém
Abstrakt:Diplomová práca sa zoberá dôležitou súčasťou informatizácie zdravotníctva - problematikou poskytovania údajov urgentnej medicíny (emergency data set - EDS). V tejto práci sa nachádza stručný prehľad vybraných zahraničných systémov poskytujúcich EDS, prehľad aktuálnej situácie v problematike informatizácie zdravotníctva v SR, procesná analýza a návrh základnej štruktúry systému poskytujúceho údaje urgentnej medicíny pre SR. Hlavným prínosom tejto práce je návrh skupín údajov umiestnených na čipe pacientskej karty eEHIC, a analýza vybraných bezpečnostných aspektov tohto návrhu. Práca vychádza z medzinárodných štandardov, z platnej legislatívy a rezortných záväzných dokumentov EÚ i SR.

Súbory diplomovej práce:

Diplomova Praca - zamknuta.pdf
PavolMarek.zip