Meno:Ján
Priezvisko:Kliman
Názov:Odhady veľkosti pokrytí náhodne indukovaných podgrafov n-rozmernej hyperkocky
Vedúci:Doc. RNDr. Eduard Toman, Csc.
Rok:2009
Blok:INF
Kľúčové slová:náhodný graf, iredudantné pokrytie, hyperkocky a maximálne hyperkocky, asymptotické odhady
Abstrakt:Skúmame náhodné grafy, ktoré sú generované na n-rozmerných hyperkockách vynechávaním hrán s určitou pravdepodobnosťou, a ich iredudantné pokrytia. Špeciálne sa zaujímame o veľkosť a počet iredudantných pokrytí, táto práca prezentuje ich horné a dolné odhady.

Súbory diplomovej práce:

Ján Kliman - Odhady veľkostí pokrytí náhodne indukovaných podgrafov n-rozmernej hyperkocky.pdf