Meno:František
Priezvisko:Galčík
Názov:Zložitostné aspekty rádiových sietí
Vedúci:RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Rok:2005
Blok:APV
Kľúčové slová:rádiové siete, broadcasting, grafový model rádiových sietí
Abstrakt:Práca sa venuje otázke broadcastingu v rádiových sieťach modelovaných grafom dosiahnuteľnosti (grafový model rádiových sietí). Prvá časť práce podáva prehľad aktuálnych výsledkov dosiahnutých v tejto oblasti spolu s opisom najpoužívanejších a najzaujímavejších techník. Druhá časť práce sa venuje otázke návrhu efektívnych broadcastovacích algoritmov najmä v sieťach s obmedzenou topológiou grafu dosiahnuteľnosti. V práci je pre symetrické siete prezentovaný algoritmus realizujúci distribuovaný broadcasting s detekciou kolízie bez spontánnych vysielaní počas O(n + D.log D) kôl. Pre dvojrozmernú symetrickú mriežku je podaná séria broadcastovacích algoritmov realizujúcich broadcasting asymptoticky optimálne pod rôznymi komunikačnými scenármi. Pre planárne grafy dosiahnuteľnosti je skonštruovaný algoritmus na generovanie rozvrhu centralizovaného broadcastingu dĺžky 3D.

Súbory diplomovej práce:

RadioveSiete.pdf