Meno:Matej
Priezvisko:Vince
Názov:Vlastnosti programov zo stratégiami
Vedúci:RNDr. Peter Borovanský, PhD.
Rok:2009
Blok:INF
Kľúčové slová:systémy na prepisovanie termov, problém zastavenia, implementácia nerozhodnuteľných problémov
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá systémami na prepisovanie termov a pojednáva o výpočtoch týchto systémov riadených stratégiami. Zaoberá sa problémom zastavenia pre prepisovacie systémy pri stratégii innermost. Opisuje metódu pre dôkaz zastavenia a jej implementáciu. Popisuje tiež charakteristiku a implementáciu pomocných problémov potrebných pre jej riešenie.

Súbory diplomovej práce:

matej vince - diplomova praca.pdf
Program.zip