Meno:Pavol
Priezvisko:Szórád
Názov:Dynamická vizualizácia informácií v systémoch na podporu rozhodovania na platforme Lotus Notes/Domino
Vedúci:Ing. Miroslav Uhlár
Rok:2009
Blok:INF
Kľúčové slová:Komponent. Kompozitná aplikácia. Lotus Notes. Podpora rozhodovania. Vizualizácia.
Abstrakt:Práca skúma problematiku tvorby vizualizačných komponentov pre systémy na podporu rozhodovania na platforme Lotus Notes / Domino. Prináša prehľad vizualizačných metód v kontexte podpory rozhodovania a rozoberá tému kompozitných aplikácií v Lotus Notes. Najdôležitejšou časťou práce je podrobný návod na tvorbu všeobecných komponentov, ktorý umožňuje vytvárať kvalitné znovupoužiteľné komponenty. Práca obsahuje aj prehľad projektov vizualizujúcich dáta na spomenutej platforme a odporúčania pri ich transformácii na vizualizačné komponenty.

Súbory diplomovej práce:

Pavol Szórád - Diplomová práca.pdf