Meno:Marián
Priezvisko:Sládek
Názov:Vlastnosti nekonecných slov generovaných pomocou DGSM
Vedúci:doc. RNDr. Pavol Duriš, CSc.
Rok:2009
Blok:INF
Kľúčové slová:DGSM, nekonecné slová, TAG systémy, vlastnosti, GSPACE
Abstrakt:SLÁDEK, Marián. Vlastnosti nekonecných slov generovaných pomocou DGSM [diplomová práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky. Katedra informatiky. Školitel: doc. RNDr. Pavol Duriš, CSc. Bratislava: FMFI UK, 2009. 53s. Táto práca sa zaoberá nekonecnými slovami generovanými pomocou systému DGSM TAG, kde sa snaží hladat nové spôsoby riešenia otvorených problémov súvisiacich s týmto systémom. Definujeme v nej základné mechanizmy a princípy TAG systémov. Hladáme v nej rôzne druhy zjednodušení a abstrakcií pre jednoduchšie rozvíjanie tejto oblasti. Poukazujeme na dalšie smerovanie výskumu. S tým je úzko spätý dôkaz o existencii pamätovo optimálneho Turingovho stroja, ktorý generuje lubovolné DGSM slovo v optimálnej pamäti.

Súbory diplomovej práce:

Diplom2.pdf
Diplom1.pdf