Meno:Igor
Priezvisko:Kolenič
Názov:REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV S VYUŽITÍM VIACNÁSOBNÝCH POHĽADOV
Vedúci:RNDr. Ján Lacko
Rok:2010
Blok:INF
Kľúčové slová:hľadanie čŕt, afinná invariancia, škálová invariancia
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je prezentovať prístupy – afinne a škálovo invariantné – k hľadaniu čŕt v obrázkoch pre ďalšie spracovanie, akým sú rozpoznávanie objektov, spájanie pre panorámy a pod., a implementovať porovnávací softvér a vybraté metódy na detekciu čŕt. Súčasťou programu je základná manipulácia s obrázkami pre získanie transformácií a deformácií obrázkov, ako sú rozmazanie, zmenšovanie a zväčšovanie, pridanie šumu, rotácie, zmena kontrastu a jasu a pod., na základe ktorých budú vyhodnocované a porovnávané metódy. Ako vybraté metódy boli použité SIFT, SURF a metóda na detekciu čŕt využitím rozkladu empirickým spôsobom.

Súbory diplomovej práce:

diplomova praca - final - kolenic.pdf
aplikacia.zip
aplikacia.source.zip
images.zip