Meno:Michal
Priezvisko:Hrobár
Názov:Systém na správu vyučovania
Vedúci:RNDr. Mária Pastorová
Rok:2010
Blok:INF
Kľúčové slová:žiacka knižka, rozvrh, suplovanie, PHP, internetová aplikácia
Abstrakt:Jedná sa o internetovú aplikáciu (nie len) pre stredné školy, ktorá má uľahčiť vybavovanie určitej agendy a to najmä známkovanie, tvorbu a prehliadanie rozvrhov a pripravovanie suplovania. Je určená na samostatnú prevádzku na jednej škole, to znamená, že pre podporu viacerých škol treba spustiť viacero inštancií – každá škola si musí prevádzkovať svoju. Žiacka knižka implementuje role administrátora, učiteľov, žiakov, rodičov a ostatných. Žiaci si vedia nastaviť, aké informácie môžu vidieť konkrétni používatelia. Na automatické generovanie rozvrhu je použitý rozvrhoý software FET. Projekt bol inšpirovaný vznikom komplexného software-u pre školy aSc Agenda a jeho komerčným nasadením.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf