Meno:Pavel
Priezvisko:Struhár
Názov:Najmenší nie minimálny zmysel pre orientáciu
Vedúci:doc. RNDr. Rastislav Královič PhD.
Rok:2010
Blok:INF
Kľúčové slová:distribuované výpočty, topológie regulárnych grafov, zmysel pre orientáciu
Abstrakt:Témou tejto diplomovej práce je problém nájdenia zmyslu pre orientáciu v grafe, kde počet značiek priradených hranám grafu je čo najmenší. Práca skúma topológie hyperkociek a zovšeobecnených Petersenových grafov. Na týchto topológiách sa zameriava na chordálny zmysel pre orientáciu. Hľadajú sa podtriedy týchto grafov, na ktorých existuje minimálny chordálny zmysel pre orientáciu, čím sa vylúčia tie, v ktorých neexistuje a následne sa určujú horné a spodné ohraničenia pre počet značiek. V práci dokazujeme, že hyperkocky nemajú minimálny chordálny zmysel pre orientáciu a určujeme ohraničenia najmenšieho počtu značiek pre dosiahnutie chordálneho zmyslu pre orientáciu. V triede zovšeobecnených Petersenových grafov nachádzame niekoľko podtried a určujeme ich najmenší zmysel pre orientáciu, resp. ohraničenia. V malom rozsahu sa venujeme aj výpočtovým metódam, ktoré, hoci málo úspešné, dávajú podnety na ďalšie skúmanie problematiky.

Súbory diplomovej práce:

main.pdf