Meno:Peter
Priezvisko:Juhász
Názov:Anonymizácia a ochrana dát
Vedúci:RNDr. Michal Malý
Rok:2011
Blok:INF
Kľúčové slová:Anonymizácia dát, osobné údaje, ochrana osobných údajov
Abstrakt:Anonymizácia dát je jednou z metód, ktoré slúžia na ochranu osobných údajov v databázach. Táto metóda má využitie hlavne na miestach, kde nie je nutné pracovať s reálnymi dátami, pri vývoji softvéru alebo testovaní. Práca sa venuje problematike osobných údajov a ich ochrane, bližšie popisuje pojem anonymizácie, spôsoby, možnosti a dôvody využitia v praxi, definuje a zavádza mieru anonymizácie, ktorá rozhoduje, či konkrétna sada údajov postačuje na jednoznačnú identifikáciu osoby. Súčasťou práce je implementácia aplikácie na anonymizáciu databázových tabuliek, ktorá je použiteľná v praxi. V práci sme zbežne skúmali a zaoberali sa komerčnou aplikáciou DataMasker, ktorá slúží na rovnaký účel.

Súbory diplomovej práce:

PeterJuhasz.pdf
PeterJuhasz.zip