Meno:Filip
Priezvisko:Vojtko
Názov:Pilotný projekt elektronických volieb
Vedúci:doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD
Rok:2012
Blok:INF
Kľúčové slová:volebný systém, elektronické volby, pilotný projekt, bezpecnostné aspekty, výkonnostné aspekty
Abstrakt:Diplomová práca je pilotným projektom elektronických volieb realizujúcim v modelovom prostredí volebný protokol navrhnutý na základe existujúcich riešení elektronických volieb vo svete. V práci sú definované bezpecnostné požiadavky na volebné systémy, ktoré sú následne použité pri analýze vybraných existujúcich volebných schém elektronických volieb v USA, Švajciarsku, Estónsku a Nórsku. Na základe tejto analýzy je navrhnutý nový volebný protokol pre elektronické volby a je implementované pilotné riešenie. Práca sa dalej zaoberá bezpecnostnými a výkonnostným aspektami navrhovaného volebného protokolu. Analýza výkonnostných aspektov vychádza z výsledkov výkonnostných testov pilotného projektu elektronických volieb v modelovom prostredí. Výsledky diplomovej práce sú základom pre pilotný projekt elektronických volieb v Slovenskej republike.

Súbory diplomovej práce:

diplomova_praca-vojtko.pdf
CDpriloha-vojtko.zip