Meno:Alena
Priezvisko:Košinárová
Názov:Abstraktný systém na generovanie vizualizácií algoritmov
Vedúci:RNDr. Jana Katreniaková, PhD.
Rok:2013
Blok:INF
Kľúčové slová:vzdelávanie, vizualizácia, algoritmy
Abstrakt:Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie prototypu vizualizačnej aplikácie v jazyku Java, ktorá slúži ako širokospektrálny nástroj pre tvorbu vizualizácií behu algoritmov z rôznej oblasti. Aplikácia je sprístupnená na internete, aby mohla poslúžiť pedagógom na školách všetkých stupňov. Ako sekundárny prínos práca poskytuje pohľad na vizualizáciu z hľadiska učiteľov a rozoberá systematický prístup k vizualizácií programov. Prinášame tiež prehľad spoločných prvkov jednoduchých programov a algoritmov. Práca obsahuje príručku pre používateľa, ako aj metódy pre prípadné ďalšie rozširovanie jej funkcionality.

Súbory diplomovej práce:

obsah-cd.zip
diplomovka.pdf