Meno:Marek
Priezvisko:Doršic
Názov:Kontrola správnosti času autorít časových pečiatok
Vedúci:Mgr. Juraj Vaško
Rok:2005
Blok:MMI
Kľúčové slová:časová pečiatka, kontrola, správnosť času, autorita časových pečiatok, TSA, NTP, GPS, metrológia, nadväznosť
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá skúmaním metód kontroly správnosti času autorít časových pečiatok. Na základe predstavených poznatkov z kryptológie a metrológie času a frekvencie prináša návrh štyroch riešení problému založených na protokole NTP, telefónnej sieti, on-line službách autorít časových pečiatok a systéme GPS. Na základe analýzy je vybrané jedno riešenie, pre ktoré práca detailne popisuje princíp činnosti, prezentuje jeho vysokoúrovňový návrh spolu s odhadom predpokladaných nákladov.

Súbory diplomovej práce:

kontrola_spravnosti_casu_TSA.pdf