Meno:Danica
Priezvisko:Zajacová
Názov:Evolučné algoritmy pre tvorbu rozvrhov
Vedúci:Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
Rok:2013
Blok:INF
Kµúčové slová:tvorba rozvrhov, evolučné algoritmy
Abstrakt:V rámci výskumného projektu bol na Katedre aplikovanej informatiky vyvinutý kµúčový komponent systému RoGeR - automatického generátora rozvrhov, ktorý je postavený na evolučných algoritmoch. Cieµom práce je preskúma» moľné vylepąenia prehµadávacieho algoritmu kombináciou s heuristikami, deterministickými prístupmi, inými metaheuristikami, paralelizáciou, alebo interaktívnym prehµadávaním.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf