Meno:Jozef
Priezvisko:Fekiač
Názov:E0L Formy
Vedúci:RNDr. Mária Pastorová
Rok:2014
Blok:INF
Kµúčové slová:E0L systém, E0L forma, dfl-substitúcia, vizualizácia E0L foriem
Abstrakt:Práca sa zaoberá E0L systémami, E0L formami a reláciou interpre- tácie, ich vlastnos»ami, normálnymi E0L formami, ďalej vz»ahom E0L foriem vzhµadom na Chomského hierarchiu, vizualizáciou operácií nad E0L formami.

Súbory diplomovej práce:

fekiac_diplomka.pdf