Meno:Milan
Priezvisko:Mikula
Názov:Skúmanie výpočtovej sily WPTM pri ohraničeniach
Vedúci:doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
Rok:2014
Blok:INF
Kľúčové slová:Turingov stroj, paralelné výpočty, komunikácia
Abstrakt:Jedným z formálnych modelov skúmajúcich paralelné výpočty je bezdrôtový paralelný Turingov stroj. Tento deterministický model dovoľuje počas výpočtu vytvárať nové procesy, ktoré spolu vedia komunikovať. Na komunikáciu procesy používajú špeciálnu kanálovú pásku, ktorá udáva, na aký kanál je proces naladený. Procesy naladené na rovnakom kanáli môžu spolu komunikovať. V práci sme ukázali, že použitie jednosmerných vstupných hláv nezmenší silu priestorovo ohraničeného modelu. Ďalej sme ukázali, aký vplyv má ohraničenie počtu procesov na skúmaný model.

Súbory diplomovej práce:

Diplomovka.pdf