Meno:Martin
Priezvisko:Filo
Názov:Steganografické systémy, a digitálna vodotlač pre vektorové digitálne mapy
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág
Rok:2005
Blok:MMI
Kľúčové slová:steganografia, digitálna vodotlač, vektorové mapy, spektrálna doména, sieť, mesh, laplacian, transformačná báza
Abstrakt:Práca prináša ojedinelý ucelený pohľad na problematiku steganografických systémov a systémov digitálnej vodotlače pre vektorové mapy. Existujúce algoritmy zaraduje do tried podľa spôsobu, akým ukladajú správu a posudzuje z hľadiska ich použiteľnosti. Vytvára formálny model na popis optimality spektrálnych báz, proti útoku zašumením a nachádza dve vyhovujúce bázy. Tento model sme aplikovali na rozbor transformačného systému. Ukázali sme, že medzi algoritmami, o ktorých vieme, nebol algoritmus, ktorý by používal optimálnu bázu.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf
modra2.bmp
modra.bmp