Meno:Martin
Priezvisko:Trnovec
Názov:Reakcia na bezpečnostné incidenty
Vedúci:RNDr. Jozef Vyskoč. PhD
Rok:2005
Blok:PPS
Kľúčové slová:incident reakcia bezpečnosť
Abstrakt:Organizácie využívajúce IKT systémy musia efektívne reagovať na vzniknutú hrozbu a reakcia na incidenty (v anglickej terminológii známa pod pojmom Incident Response) sa stala neoddeliteľnou súčasťou programov pre informačné technológie. Reakcia na incidenty je predmetom tejto diplomovej práce. Cieľom práce je najskôr zhrnúť všeobecné informácie, potom stanoviť odporúčania v oblasti reakcií na incident a v závere ukázať aplikácie jednotlivých konkrétnych postupov na najrozšírenejších operačných systémoch.

Súbory diplomovej práce:

Reakcia na bezpecnostne incidenty.pdf