Meno:Martin
Priezvisko:Gábriš
Názov:Kryptoanalýza prúdových šifier RC4 a Spritz
Vedúci:doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.
Rok:2016
Blok:INF
Kľúčové slová:RC4, Spritz, kryptoanalýza, extrakcia stavu šifry, SMT solver, prehľadávanie s návratom
Abstrakt:V tejto diplomovej práci sa venujeme útokom na vnútorný stav šifier RC4 a Spritz. Uvažujeme dva typy metód: použitie SMT solverov a prehľadávanie s návratom (backtracking). Použitím SMT solverov na kryptoanalýzu RC4 a Spritz sme nadviazali na predcházajúcu prácu o algebraickej analýze šifry RC4. Ukázali sme, ako popísať vzťah medzi stavom šifry a bežiacim kľúčom v jazyku SMT a ako tento popis využiť na kryptoanalýzu oboch šifier. Experimentálne sme overili metódu na redukovaných verziách šifier. Použite SMT solverov je oproti algebraickej analýze rýchlejšie a jednoduchšie na použitie. Útokom na počiatočný stav šifier RC4 a Spritz pomocou prehľadávania s návratom sa v minulosti zaoberalo niekoľko prác. My sme pre šifru Spritz navrhli viaceré vylepšenia existujúceho prehľadávania a experimentálne preskúmali ich úspešnosť. Odvodili sme odhady zložitosti rôznych verzií prehľadávania pre obe šifry. Porovnaním nášho postupu s doteraz publikovanými analýzami ukazujú naše odhady mierne nižšiu zložitosť pri šifre RC4 a výrazne nižšiu zložitosť pre šifru Spritz.

Súbory diplomovej práce:

main.pdf
master-thesis-attachment-master.zip