Meno:Rafael
Priezvisko:Korbaš
Názov:Výpočty konečných automatov s pomocnou informáciou
Vedúci:prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc.
Rok:2016
Blok:INF
Kľúčové slová:konečný automat, pomocná informácia, výpočty s pomocnou informáciou, pomocná informácia zreťazená so vstupom, pomocná informácia na dodatočnej stope, pomocná informácia na dodatočnej páske
Abstrakt:Konečné automaty s pomocnou informáciou sú podobné klasickým konečným automatom s tým, že okrem vstupu disponujú navyše ďalším reťazcom, tzv. pomocnou informáciou. V našej práci táto pomocná informácia bude závisieť iba od dĺžky vstupu, t.j. pre všetky vstupy rovnakej dĺžky bude pomocná informácia rovnaká. Budeme skúmať predovšetkým vplyv spôsobu dodania pomocnej informácie, jej dĺžky vzhľadom na dĺžku vstupu a napokon aj determinizmu, resp. nedeterminizmu na výpočtovú silu modelu.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf