Meno:Andrej
Priezvisko:Skok
Názov:Informačný systém AS UK
Vedúci:doc. RNDr. Daniel Olejár PhD.
Rok:2016
Blok:INF
Kľúčové slová:informačný systém, Akademický senát, procesná analýza, funkčná špecifikácia, bezpečnostný projekt
Abstrakt:V tejto práci sme analyzovali činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave a navrhli informačný systém na podporu jeho činnosti. Cieľom práce je kompletné vypracovanie informačného systému podľa zvolených postupov tvorby softvérových projektov, od návrhu architektúry cez vypracovanie potrebnej dokumentácie až po jeho implementáciu. Taktiež sa zaoberáme v práci možnými rozšíreniami systému v budúcnosti a jeho zavedením do praxe.

Súbory diplomovej práce:

skok_final.pdf
priloha.zip