Meno:Jozef
Priezvisko:Brandys
Názov:Detekcia zneužívania bezpečnostných zraniteľností v binárnych programoch
Vedúci:Mgr. Peter Košinár
Rok:2017
Blok:INF
Kľúčové slová:binárny program, exploitácia, detekcia, klasteri- zácia, cfi, zraniteľnosť
Abstrakt:V našej práci sa venujeme detekcii exploitácie v binárnych programoch. Po- pisujeme rôzne druhy zraniteľností a spôsoby detekcie, ktoré sa používajú. Popisujeme či už riešenia založené na kontrole toku programu, hľadaní ano- málií alebo analýze vplyvu vstupu na beh programu. Navrhli sme riešenie pomocou klasterizácie behov a hľadania prerekvizít a postrekvizít udalostí. Následne hľadáme anomálie, ktoré nepatria do žiadneho klastra alebo ne- spĺňajú našu kontrolu integrity. Toto riešenie sme prakticky implementovali a otestovali na reálnych zraniteľnostiach.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf
priloha.zip