Meno:Tomáš
Priezvisko:Kubla
Názov:Návrh komunikačného protokolu pre inteligentnú zásuvku
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág PhD.
Rok:2017
Blok:INF
Kľúčové slová:internet vecí, inteligentná zásuvka, bezpečný komunikačný protokol
Abstrakt:Na internet vecí (IoT) sa v posledných rokoch hľadí skepticky kvôli veľkému množstvu bezpečnostných zraniteľností. Prinášame prehľad existujúcich protokolov používaných v IoT, spolu s popisom známych chýb v ich návrhu. Inteligentná zásuvka patrí medzi často používané komponenty IoT. V práci sme vykonali bezpečnostnú analýzu jedného konkrétneho riešenia takejto inteligentnej zásuvky. Hlavným prínosom práce je návrh bezpečného komunikačného modelu pre riadenie zásuviek a zber dát, ktoré zásuvky zaznamenali.

Súbory diplomovej práce:

DP-Kubla-final.pdf
DP-Kubla-prilohy.zip