Meno:Marián
Priezvisko:Horňák
Názov:Elektronické hlasovanie pri malom počte hlasujúcich
Vedúci:Daniel Olejár
Rok:2017
Blok:INF
Kľúčové slová:elektronické hlasovanie, bezpečnosť
Abstrakt:Predmetom mnohých prác zameraných na kryptograficky bezpečné hlasovanie sú národné voľby. Tieto sú veľkoplošné, prebiehajú počas dlhšieho časového intervalu a predpokladajú špeciálne technické vybavenie. V našej práci sa, naopak, zameriame na hlasovania malých skupín ľudí, prebiehajúce v krátkom čase na jednom mieste a iba s bežnými osobnými zariadeniami. Identifikujeme hlavné problémy v týchto situáciách a navrhneme hlasovací protokol, ktorý ich rieši. Medzi najdôležitejšie vlastnosti patrí minimalizácia nutného počtu autorít a možnosť hlasovať bez vlastného zariadenia so zachovaním overiteľnosti a dôvernosti. Protokol tiež formálne zadefinujeme, čím uľahčíme jeho implementáciu.

Súbory diplomovej práce:

main.pdf