Meno:Tomáš
Priezvisko:Wiedermann
Názov:Cena obranných mechanizmov anonymizačných protokolov
Vedúci:RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
Rok:2018
Blok:INF
Kľúčové slová:anonymná komunikácia, Tor, I2P
Abstrakt:Diplomová práca je venovaná anonymnej komunikácii v počítačových sieťach. Práca obsahuje úvod do problematiky a stručný súhrn doterajších poznatkov. V práci sa pojednáva hlavne o dvoch známych typoch útokov na deanonymizáciu používateľa v systéme Tor a ich možné použite na menej známy a skúmaný systém I2P. Ďaľším cieľom sú neoverené techniky, ktoré I2P využiva. Konkrétne sú to jednosmerné tunely a využitie P2P. V práci sú popísané postupy pri vytváraní potrebných dát, ich následné spracovanie a získanie výsledkov potrebných na vyhodnotenie. Hlavnou snahou bolo využitie existujúcich systémov na zabezpečenie čo najpresnejších výsledkov.

Súbory diplomovej práce:

main.pdf