Meno:Peter
Priezvisko:Hraška
Názov:Browser fingerprinting
Vedúci:RNDr. Michal Forišek, PhD.
Rok:2018
Blok:INF
Kľúčové slová:fingerprinting, browser, fingerprint, ochrana súkromia, identifikácia
Abstrakt:Browser fingerprinting je metóda identifikácie unikátnych webových prehliadačov pomocou údajov, ktoré webové prehliadače poskytujú. Príkladmi takýchto údajov sú rozlíšenie obrazovky, zoznam nainštalovaných pluginov, jazyk systému a mnohé ďalšie. Zbieraním a následným porovnávaním hodnôt browser fingerprintov vieme určiť, či pochádzajú z toho istého prehliadača alebo nie. V tejto práci popisujeme našu implementáciu skriptu, ktorý zbiera informácie o webovom prehliadači vrátane najpokročilejších údajov, akými sú audio fingerprint a canvas fingerprint. Pomocou tohto skriptu sme zozbierali 566,704 browser fingerprintov a na týchto dátach sme skúmali efektivitu tejto metódy identifikácie. 65% nami zozbieraných browser fingerprintov pochádza z mobilných zariadení, čo z našej práce robí prvú, ktorá dokázala analyzovať efektivitu tejto metódy na mobilných zariadeniach. V tejto práci ukazujeme, že miera presnosti identifikácie prehliadačov na počítačoch je väčšia, než na mobilných zariadeniach.

Súbory diplomovej práce:

hraska_diploma_thesis.pdf
appendix-b.zip