Meno:Martin
Priezvisko:Rublík
Názov:Elektronický podpis právny a technologický pohľad
Vedúci:doc. RNDr. Daniel Olejár PhD.
Rok:2005
Blok:MMI
Kľúčové slová:Elektronický podpis, PKI, UNCITRAL, Direktíva EU o elektronickom podpise, Slovenský zákon o elektroncikom podpise, informačná bezpečnosť
Abstrakt:Práca popisuje problematiku elektronického podpisu, vysvetľuje základné pojmy a ponúka prehľad dôležitých problémov spojených s používaním elektronického podpisu v praxi.

Súbory diplomovej práce:

main.zip