Meno:Mária
Priezvisko:Nánásiová
Názov:Flows In Cayley Graphs
Vedúci:doc. RNDr. Martin Škoviera, PhD
Rok:2005
Blok:MMI
Kľúčové slová:Cayley Graph nowhere-zero flow nikde-nulový tok graf nowhere zero Graph Theory Teória grafov
Abstrakt:V roku 1954 Tutte vyslovil hypotézu o $3$-toku ktorá hovorí, že každý graf bez mostov a trojrezov má nikde nulový $3$-tok. T.j. existuje orientácia a ohodnotenie hrán také, že súčty hodnôt odchádzajúcich a prichádzajúcich hrán sa rovnajú v každom vrchole. V predloženej práci sa zaoberáme existenciou nikde nulových $3$-tokov na Cayleyho grafoch. Z Tuttovej hypotézy vyplýva, že každý Cayleyho graf stupňa aspoň štyri by mal mať nikde nulový $3$-tok. Doteraz bolo známe, že každý Cayleyho graf stupňa aspom štyri nad Abelovskou grupou má nikde nulový $3$-tok (Poto\v cnik, \v Skoviera, \v Skrekovski 2003), a každý graf z riešitelnej grupy má nikde nulový $4$-tok (Alspach, Liu, Zhang 1996). Naše hlavné výsledky sú: Každý Cayleyho graf stupňa aspom štyri nad nilpotentnou grupou má nikde nulový $3$-tok. Každý Cayleyho graf stupňa aspom štyri nad grupou obsahujúcou komutatívnu podgrupu indexu dva má nikde nulový $3$-tok

Súbory diplomovej práce:

CayleyFlows.pdf