Meno:Ľubomír
Priezvisko:Teťák
Názov:Role Based Access Control Systems
Vedúci:RNDr. Martin Stanek, PhD.
Rok:2006
Blok:MMI
Kľúčové slová:Role Based Access Control, RBAC, MAC, DAC, security, NIST, FTP
Abstrakt:RBAC (Role Based Access Control) je jedným z možných spôsobov riadenia prístupu v operačných systémoch, databázových systémoch, internetových aplikáciách a pod. Práca predstavuje NIST RBAC štandard a jeho komponenty. Porovnáva niekoľko systémov riadenia prístupu pre OS Linux a RDBMS s komponentmi NIST RBAC štandardu. Práca popisuje základné atribúty RBAC systémov. Súčasťou práce je implementácia základného a hierarchického komponentu NIST RBAC štandardu ako modulu riadenia práv v FTP serveri.

Súbory diplomovej práce:

dp.pdf