Meno:Michal
Priezvisko:Gondek
Názov:Zložitostné aspekty optických sietí
Vedúci:doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Rok:2006
Blok:APV
Kľúčové slová:WDM fault-tolerance, routing cycles over d-dimensional square and tori
Abstrakt:V tejto práci uvažujeme problém návrhu sietí používajúcich plne optickú routovaciu technológiu s istou mierou odolnosti voči výpadku určitého počtu hrán (tzv. prežiteľnosť komunikácie, vlastnosť prežiteľnosti). V takýchto sieťach sú všetky správy prenášané v optickej forme od zdroja až k cieľu, a smerovanie sa vykonáva na optickom signále. Optické signály môžu použitím rôznych vlnových dĺžok používať rovnakú hranu. Signály používajúce rovnakú vlnovú dĺžku však musia používať hranovo nezávislé cesty. Odolnosť pri výpadku hrán realizujeme technikou pokrytia siete podsieťami, ktoré sú chránené nezávislé jedna od druhej. Nadväzujeme na práce zaoberajúce sa touto problematikou a prinášame nové výsledky pri routovacích algoritmoch zahrňujúcich kvalitatívnu vlastnosť prežiteľnosti na fyzickej sieti s topológiou torusu, 2-rozmernej mriežky, 3-rozmernej toroidnej mriežky a 3 rozmernej mriežky. Ako podsieť uvažujeme cykly na komunikačnej schéme(inštancie) úplnej výmeny (all-to-all, všetky uzly navzájom komunikujú). Odhadli sme dolné hranice počtu potrebných vlnových dĺžok. Navrhli sme univerzálny spôsob(algoritmus), ktorým sme sa na skúmaných topológiách k týmto odhadom asymptoticky priblížili.

Súbory diplomovej práce:

dp_zaos_2006.pdf