Meno:Ľuboš
Priezvisko:Bisták
Názov:Technológie pre webové služby
Vedúci:Mgr. Pavol Mederly
Rok:2006
Blok:PPS
Kľúčové slová:webové služby, bezpečnosť, transakcie, Web Services Invocation Framework, klienti webových služieb
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu a možnosťami využitia niektorých technológií súvisiacich s webovými službami v prostredí podnikových informačných systémov. Práca vychádza zo štúdia odbornej literatúry, štúdia štandardov a z analýzy a testovania množstva produktov. Práca analyzuje a popisuje štandardy a ich implementácie v oblasti bezpečnosti webových služieb (XML podpis, XML šifrovanie, SAML, WS-Security, XACML) a v oblasti manažovania transakcií (WS-Transaction, WS-CAF). Práca sa tiež venuje popisu a možnostiam využitia technológie Web Services Invocation Framework a analýze možných prístupov k webovým službám. V rámci práce sa podarilo vytvoriť aplikáciu VIKUK-WS, ktorá pozostáva z webovej služby poskytujúcej informácie o publikačnej činnosti Univerzity Komenského a z ukážkového klienta vytvoreného v prostredí MS Excel. Hlavným prínosom tejto práce je sumarizácia a porovnanie možností existujúcich technológií v oblasti bezpečnosti a transakcií webových služieb, vzhľadom na to, že podľa našich informácií v súčasnosti takýto prehľad neexistuje. Ďalším prínosom je vytvorenie aplikácie ilustrujúcej sprístupnenie údajov informačného systému prostredníctvom webových služieb.

Súbory diplomovej práce:

bistak-diplomovka.pdf