Meno:Michal
Priezvisko:Ulacký
Názov:Bezpečnosť data-link layer v ISO OSI referenčnom modeli
Vedúci:RNDr. Andrej Bebják
Rok:2006
Blok:PPS
Kľúčové slová:data-link, bezpečnosť, počítačové siete, model, šifrovanie
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá bezpečnosťou počítačových sietí na úrovni data-link layer. Podáva prehľad súčasného stavu problematiky (štandardy, používané technológie, konkrétne príklady). Bol navrhnutý a popísaný vlastný model secure data-link layer a odhadnuté jeho vlastnosti.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf
kod.txt