Meno:Zuzana
Priezvisko:Valentová
Názov:Tvorba a publikácia matematickej terminológie pomocou XML
Vedúci:Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
Rok:2006
Blok:PG
Kľúčové slová:XML, MathML, matematická terminológia, terminológia z pg
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá otázkou ako zobraziť matematickú terminológiu na internete alebo na CD. Zameriava sa na riešenie s použitím jazyka XML a jazyka MathML. Uvádza návod ako postupovať pri spracovaní vstupných materiálov a publikuje výsledné dielo online. Prácu podporil grant KEGA č. 3/0010/02 Dokončenie matematickej terminológie Terminologickou komisiou JSMF, ktorá poskytla 660 strán materiálov.

Súbory diplomovej práce:

text_final.pdf