Meno:Jozef
Priezvisko:Račák
Názov:Návrh systému na tvorbu rozvrhu s využitím technológie Ajax
Vedúci:RNDr. Zuzana Kubincová
Rok:2006
Blok:PPS
Kľúčové slová:Ajax, rozvrh, navrhovanie rozvrhu
Abstrakt:Obsahom diplomovej práce je podrobné popísanie technológie Ajax a navrhnutie softvérového produktu na podporu tvorby fakultného rozvrhu, s dôrazom na využitie technológie Ajax v návrhu.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka Ajax.pdf
Ajax-uvod.doc
ukazka implementacie.zip