Meno:Samuel
Priezvisko:Sládek
Názov:Vylepšenie typového systému medzi-jazyka FuzzIL vo fuzzeri Fuzzilli
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág, PhD.
Rok:2021
Kľúčové slová:fuzz testovanie, JavaScript, interpreter, Fuzzilli, odvodzovanie typov
Abstrakt:Fuzz testovanie je jedna z najpopulárnejších techník na hľadanie implementačných chýb a bezpečnostných zraniteľností v softvéri. Pred 2 rokmi bol vytvorený voľne dostupný fuzzer Fuzzilli pre JavaScriptové enginy. Mnohé fuzzery v tejto oblasti mali problémy s generovaním sémanticky korektných programov. Autor fuzzera Fuzzilli priniesol novú metódu, definovaním vlastného medzijazyka FuzzIL, ktorým dokázal zvýšiť podiel korektne vygenerovaných programov. V tejto práci sa zaoberáme typovým systémom medzijazyka FuzzIL. Vyvinieme novú metódu na odvodzovanie typov, ktorá nielen opraví doteraz zle odvádzané typové informácie, ale ich aj spresní (typy, ktoré boli zbytočne konzervatívne v pôvodnej metóde na odvodzovanie). Túto novú metódu následne vhodne skombinujeme s pôvodnou metódou odvodzovania, čím zoptimalizujeme výkonnosť fuzzera ako celku. Následne ukážeme, že Fuzzilli s naším vylepšením dokáže generovať zaujímavejšie programy. Takto dokážeme otestovať viac častí JavaScriptového enginu v kratšom čase. Na záver v práci spravíme rôzne časové a pamäťové optimalizácie, ktorými zrýchlime samotné generovanie programov. Na referenčných skúškach ukážeme, že Fuzzilli bude schopné generovať programy rýchlejšie s použitím menšej pamäte.

Súbory diplomovej práce:

main.pdf
priloha.zip

Súbory prezentácie na obhajobe:

Obhajoby.pdf

Upraviť