Vážení druháci magisterského štúdia,
na zabezpečenie hladkého priebehu predobhajob 20.2.2017 20.3.2017 (od 14:00 v B) je potrebné (a, ako Vás informovali Vaši vedúci diplomových seminárov, je to povinné), aby ste do 20.3.2017 do 8:00 zaregistrovali Vašu prácu a odovzdali súbory s Vašou prezentáciou na predobhajoby. Prosím, dodržte nasledujúce podmienky:

Registráciu práce a odovzdanie súborov s prezentáciou spravíte cez web. Je potrebné mať povolené cookies. Pri registrácii si zvolíte heslo, ktoré je potrebné na prípadné neskoršie pridávanie a mazanie súborov. Po odoslaní registračného formuláru by sa Vám mal otvoriť detail práce s možnosťou pridávať súbory. Maximálna veľkosť súboru je 5MB. Ak by Vám to náhodou nestačilo, pošlite mail na adresu janacek(zavináč)dcs.fmph.uniba.sk.

Zoznam zaregistrovaných prác

Odporúčania na prezentáciu obhajoby diplomovej práce