Teória vypočítateľnosti

Starú stránku nájdete tu
Na skúšku sa treba prihlásiť cez stránku http://felix.fmph.uniba.sk/.