Bakalárske práce


Odovzdávanie bakalárskych prác v odbore informatika (informácie pre končiacich študentov informatiky a rozhranie pre odovzdávanie elektronických verzií bakalárskych prác)

Obhájené bakalárske práce v odbore informatika

Zoznam tém bakalárskych prác vypísaných na akademický rok 2009/2010