Meno:Radoslav
Priezvisko:Smaržík
Názov:5-Cykly a ich zhluky v involučných snarkoch
Vedúci:prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
Rok:2021
Kľúčové slová:permutačný snark, involúcia, permutačný 2-faktor, cyklická súvislosť, zhluk(klaster) 5-cyklov
Abstrakt:Involučný snark je kubický graf bez hranového 3-zafarbenia s 2-faktorom tvoreným dvoma bezchordovými cyklami, ktorý sa dá reprezentovať permutáciou rádu 2 - involúciou. Snark, ktorého všetky vrcholy ležia v jednom klastri 5-cyklov označujeme ako snark s kompletným klastrom. V práci popisujeme spôsob, ako snark Blanuša 1 rozšíriť na involučný snark s kompletným klastrom rádu 34 a ako sme vďaka tomuto postupu vytvorili všeobecnú konštrukciu pre vytváranie involučných snarkov s kompletným klastrom. V práci je predstavená aj nekonečná rodina involučných snarkov, ktorá využíva nami objavenú konštrukciu na vytváranie involučných snarkov s kompletným klastrom.

Súbory bakalárskej práce:

smarzik.pdf
priloha.zip

Súbory prezentácie na obhajobe:

smarzik-obhajoba.pdf

Upraviť