Meno:Richard
Priezvisko:Bíró
Názov:Magické útvary
Vedúci:doc. RNDr. Ján Mazák, PhD.
Rok:2021
Kľúčové slová:magický útvar, prvok, algoritmus
Abstrakt:Práca obsahuje prehľad v oblasti klasických magických útvarov. Definujeme pojmy, na základe ktorých preskúmame nové magické vlastnosti jednotlivých útvarov. Objavíme parametrické riešenia pre magické štvorce veľkosti 3 x 3, ktorých aspoň 6 prvkov sú druhé mocniny kladných celých čísel. Zameriame sa na tieto nové typy útvarov: vrcholovo a hranovo bimagické grafy, vrcholovo a hranovo multiplikatívne magické grafy, bimagické a multiplikatívne magické obdĺžniky. Súčasťou práce je aj implementácia algoritmov na hľadanie potenciálnych riešení vybraných otvorených problémov.

Súbory bakalárskej práce:

Magické útvary.pdf
priloha.zip

Súbory prezentácie na obhajobe:

Magické útvary.pdf
Magické útvary.pptx

Upraviť