Logo Univerzity Komenského

Katedra informatiky

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko


Adresa: Mlynská dolina
  842 48 Bratislava
  Slovensko
Tel.: +421 2 654 26 635
Fax: +421 2 654 27 041
E-mail:

Novinky:

1.1.2010

Bola spustená nová verzia web stránky Katedry informatiky. Táto verzia už nebude ďalej aktualizovaná. Novinka

1.1.2010

3. februára 2010 od 13:00 sa v posluchárni A uskutočnia predobhajoby diplomových prác. Novinka

Archív noviniek