Archív noviniek


12.11.2009

V piatok 13. novembra 2009 o 11:00 v M-213 bude Seminár teoretickej informatiky. Prednášať bude Tomáš Záthurecký: Rozlišovanie susedov v nepravidelných a asynchrónnych bunkových automatoch so stromovými prepojeniami.

2.11.2009

Pri príležitosti 35. výročia vzniku Katedry informatiky sa bude 9. 11. 200913:00 v posluchárni C konať prednáškové popoludnie.

16.10.2009

V utorok 20. októbra 2009 o 16:30 sa v miestnosti F1-108 bude konať ďalšia prednáška Moderné informačné technológie 2.

2.10.2009

Prednáška GNU/Linux - princípy a prostriedky (1-INF-675) sa v tomto akademickom roku nebude vyučovať. Odporúčame zapísať si namiesto nej prednášku Linux - princípy a prostriedky (1-AIN-510).

1.10.2009

V utorok 6. októbra 2009 o 16:30 sa v miestnosti F1-108 bude konať prednáška Moderné informačné technológie.

29.9.2009

Pri príležitosti 35. výročia vzniku Katedry informatiky sa bude 12. 10. 200911:00 v posluchárni C konať prednáška prof. Juraja Hromkoviča: "Ako pripravovať prednášky pre veľký počet poslucháčov a ako plánovať osnovy študijných odborov".

26.8.2009

Do študentských informačných stránok pribudol Priateľský manuál k doktorandskému štúdiu informatiky.

19.8.2009

Opravný termín štátnych skúšok magisterského štúdia informatiky bude 24.8.2009 o 8:30 v miestnosti M-213.

Opravný termín štátnych skúšok bakalárskeho štúdia informatiky bude 25.8.2009 o 8:30 v miestnosti M-213.

17.6.2009

V študentských informačných stránkach sa dozviete rozdelenie študentov bakalárskeho štúdia informatiky na štátne skúšky (22. a 23.6.2009).

10.6.2009

Opravné termíny štátnych skúšok magisterského a bakalárskeho štúdia informatiky budú v týždni 24. - 28.8.2009. Presné dátumy budú stanovené neskôr.

3.6.2009

V študentských informačných stránkach sa dozviete rozdelenie študentov na obhajoby diplomových prác (15. - 19.6.2009).

27.5.2009

Diplomanti, pozor! Prebieha tretí ročník súťaže IT diplomka roku. Termín pre odovzdanie prihlášok je 7. júna 2009!

26.5.2009

V študentských informačných stránkach sa dozviete rozdelenie študentov magisterského štúdia informatiky na štátne skúšky.

25.5.2009

V študentských informačných stránkach nájdete zoznam tém diplomových a bakalárskych prác.

19.5.2009

Na stránke predmetu Úvod do informačnej bezpečnosti nájdete výsledky skúšky a pokyny pre študentov ohľadom ústnej časti.

6.5.2009

Srdečne všetkých pozývame na tradičný výlet 7P, ktorý bude 6.6.2009.

5.5.2009

Zapojte sa do 7. ročníka súťaže Czech and Slovak ACM Student Research Competition. Termín pre prihlásenie je 11. 6. 2009.

3.5.2009

Elektronické prihlasovanie na skúšky pre letný semester 2008/2009 je otvorené.

30.4.2009

Do 15. mája 2009 si študenti prihlásení na štátnu skúšku musia vybrať variant štátnej skúšky.

29.4.2009

Do 7. mája 2009 je potrebné odovzdať diplomové práce.

6.4.2009

Do sekcie predmety pribudol link na predmet moderné informačné technológie.

3.4.2009

Na stránku predmetu IT Quality Management v sekcii predmety pribudli príklady testových otázok.

23.4.2009

V pondelok 27.4.2009 o 14:00 sa v posluchárni B uskutoční stretnutie študentov 1. ročníka informatiky s cieľom informovať o ďalšom priebehu štúdia a o orientácii jednotlivých blokov predmetov.

21.4.2009

V piatok 24.4.2009 o 13:00 (po seminári teoretickej informatiky) začne v miestnosti M-213 informatická sekcia Študentskej vedeckej konferencie.

3.3.2009

Na stránku predmetu IT Quality Management v sekcii predmety pribudli slidy z prednášok.

Stránka predmetu Úvod do informačnej bezpečnosti bola aktualizovaná.

Pribudla stránka predmetu Distribuované systémy.

20.2.2009

V študentských informačných stránkach v časti Informácie o štátnych skúškach dvojročného magisterského študijného programu Informatika na FMFI UK nájdete sylaby štátnicových predmetov.

12.2.2009

Študentská anketa Ohodnoťte svojich vyučujúcich v študentskej ankete.

11.2.2009

Predmet Vybrané partie z teórie jazykov (2-INF-156) je v akademickom roku 2008/2009 suspendovaný.

Predmet Distribuované systémy bude v týždňoch 16.2. - 8.3.2009 vyučovaný v pondelok o 10:40 v akváriu V. V týchto týždňoch bude predmet Kombinatorické štruktúry vyučovaný v utorok o 10:40 v akváriu XI.

V sekcii predmety je nový link na predmet výpočtová zložitosť.

10.2.2009

Do sekcie predmety pribudol link na predmet vyhľadávanie v texte.

26.1.2009

V stredu 4.2.2009 od 14:00 v miestnosti B sa uskutoční Minikonferencia informatickej sekcie.

15.1.2009

V sekcii predobhajoby už môžete zaregistrovať svoju diplomovú prácu a odovzdať elektronickú verziu prezentácie na predobhajoby. Tieto predobhajoby sa netýkajú študentov, ktorí absolvovali diplomový seminár z UI.

14.1.2009

Predmety Strojové učenie a Vyhľadávanie v texte sa v letnom semestri 2008/2009 budú vyučovať.

9.1.2009

9. februára 2009 od 13:00 v miestnosti F1 sa uskutočnia predobhajoby diplomových prác.

2.12.2008

19. decembra 2008 v posluchárni C v čase od 9:30 do 17:00 sa bude konať Týždeň absolventov matfyzu TAM 2008.

7.10.2008

Predmety Strojové učenie a Vyhľadávanie v texte sú v akademickom roku 2008/2009 suspendované.

22.9.2008

Do predmetov pribudli sylaby a informácie o spôsobe hodnotenia predmetov Úvod do disktétnych štruktúr a Úvod do matematickej logiky.

11.9.2008

V študentských informačných stránkach sú rozvrhy študentov magisterského štúdia informatiky na zimný semester akademického roku 2008/2009.

9.9.2008

Do študentských informačných stránok pribudol zoznam tém diplomových prác a zoznam tém bakalárskych prác vypísaných v akademickom roku 2008/2009.

2.9.2008

V študentských informačných stránkach nájdete termíny zápisu študentov informatiky v akademickom roku 2008/2009.

20.8.2008

V študentských informačných stránkach je zoznam študentov bakalárskeho štúdia informatiky prihlásených na opravný termín štátnych skúšok.

17.7.2008

Opravný termín štátnych skúšok bakalárskeho štúdia bude 26 o 8:30 v miestnosti M213.

16.6.2008

Sylaby štátnych skúšok bakalárskeho štúdia informatiky boli aktualizované.

9.6.2008

V študentských informačných stránkach sa dozviete rozdelenie študentov bakalárskeho štúdia informatiky na štátne skúšky.

4.6.2008

V študentských informačných stránkach nájdete zoznam tém bakalárskych prác zadaných softvérovými firmami.

3.6.2008

Do študentských informačných stránok pribudol list študentom 2. ročníka štúdia informatiky k bakalárskym prácam od gestora bakalárskeho štúdia informatiky.

Nájdete tam aj výsledky skúšky z teórie kódovania konanej 30.5.2008.

27.5.2008

Termín odovzdávania bakalárskych prác je 13.6.2008 do 13:30.

19.5.2008

V študentských informačných stránkach sa dozviete rozdelenie študentov na obhajoby diplomových prác (9. - 11.6.2008).

19.5.2008

Štátne skúšky z teoretických a špecializačných blokov študijného odboru informatika sa budú konať v dňoch 26.5. - 28.5.2008. Rozdelenie študentov do jednotlivých dní nájdete v študentských informačných stránkach.

2.5.2008

Srdečne všetkých pozývame na tradičný výlet 7P, ktorý bude 31.5.2008.

29.4.2008

Termín odovzdávania diplomových prác je 7.5.2008 do 16:00.

26.2.2008

V študentských informačných stránkach nájdete informácie o štátnych skúškach dvojročného magisterského študijného programu Informatika na FMFI UK.

23.4.2008

V piatok 25.4.2008 od 14:00 bude v miestnosti M213 prebiehať informatická sekcia Študentskej vedeckej konferencie.

11.2.2008

Diplomové semináre pre 1mINF sa presúvajú zo stredy na štvrtok, budú o 14:50 v miestnostiach I a II.

17.1.2008

Predobhajoby diplomových prác sa budú konať 29. januára 2008 o 9:00 v posluchárni A. Ak si potrebujete dopredu niečo pripraviť, príďte o 8:30. V sekcii predobhajoby zaregistrujte svoju diplomovú prácu a odovzdajte elektronickú verziu prezentácie na predobhajoby. Tieto predobhajoby sa netýkajú študentov, ktorí absolvovali diplomový seminár z UI.

5.12.2007

29. januára 2008 sa uskutočnia predobhajoby diplomových prác.

Do študentských informačných stránok pribudla informácia o opravnom termíne bakalárskych štátnic štúdia informatiky.

22.5.2007

Do študentských informačných stránok pribudol zoznam študentov bakalárskeho štúdia odboru informatika prihlásených na štátne skúšky, ktoré sa budú konať v dňoch 27. a 28.6.2007.

22.5.2007

Obhajoby diplomových prác sa budú konať v dňoch 11. - 15. júna 2007. Rozdelenie študentov do jednotlivých dní nájdete v študentských informačných stránkach.

3.5.2007

9. júna 2007 bude opäť tradičný výlet 7P (Po Práci Pri Počítači Prechádzka Po Prírode).

15.2.2007

Prednáška dr. Withalma IT quality management začína v pondelok 19.2.2007.

23.1.2007

V študentských informačných stránkach nájdete zoznam študentov informatiky prihlásených na štátnu skúšku z bloku APV, ktorá sa bude konať v dňoch 5., 6. a 9. februára 2007.

12.12.2006

Už sa môžete prihlasovať cez internet na skúšky zimného semestra 2006/07. Systém je zatiaľ v testovacej prevádzke, takže obsahuje len predmety zabezpečované katedrou informatiky.

11.12.2006

Predobhajoby diplomových prác sa budú konať 17. januára 2007 o 9:00 v posluchárni B. Ak si potrebujete dopredu niečo pripraviť, príďte o 8:30. V sekcii predobhajoby zaregistrujte svoju diplomovú prácu a odovzdajte elektronickú verziu prezentácie na predobhajoby.

6.12.2006

V čase 18.-20. decembra 2006 sa bude konať Týždeň absolventov matfyzu TAM 2006

22.11.2006

Prezentácia z vystúpenia doc. Olejára na predstavovaní kandidátov na dekana FMFI UK zo dňa 20.11.2006

12.10.2006

Zadania domácich úloh z ADŠ nájdete tu.

25.9.2006

Oznam: Prednáška VLSI výpočty tento semester nebude.

25.9.2006

V študentských informačných stránkach nájdete rozvrhy študentov 2.ročníka informatiky na zimný semester školského roku 2006/2007.

4.9.2006

V študentských informačných stránkach nájdete zoznam tém bakalárskych prác a informácie o štátnych skúškach bakalárskeho štúdia.

5.9.2006

Do študentských informačných stránok pribudol zoznam študentov informatiky prihlásených na štátnu skúšku zo spoločného základu, ktorá sa bude konať v dňoch 11. a 12.9.2006.

23.6.2006

Otázky na prijímacie pohovory na magisterské štúdium informatiky

8.6.2006

Obhajoby diplomových prác sa budú konať v dňoch 19. - 23. júna 2006. Rozdelenie študentov do jednotlivých dní nájdete v študentských informačných stránkach.

2.6.2006

Do menu pribudol link na stránku seminára z teoretickej informatiky.

11.5.2006

Skúšky z IT Quality Management (dr. Withalm) budú 22.5.2006 a 26.6.2006 o 13:10 v F1-109.

9.5.2006

27. mája 2006 bude opäť tradičný výlet 7P (Po Práci Pri Počítači Prechádzka Po Prírode).

4.5.2006

V časti diplomové práce nájdete podrobnosti o spôsobe ich odovzdávania.

19.4.2006

Termín odovzdania diplomových prác v odbore Informatika sa posúva na 15. mája 2006 do 12:00. Odovzdanie po tomto termíne nie je možné. Ďalšie podrobnosti sa tu objavia čoskoro.

5.4.2006

Možnosť hlasovať v študentskej ankete o zimnom semestri 2005/2006 bola predĺžená do 14.4.2006.

24.3.2006

Už len do 31.3.2006 máte možnosť zapojiť sa do študentskej ankety o zimnom semestri 2005/2006.

7.3.2006

V študentských informačných stránkach nájdete aktualizované štátnicové sylaby bloku Algoritmy a paralelné výpočty.

1.3.2006

V elektronických učebných textoch je nová verzia knihy Úvod do teórie kódovania.

15.2.2006

Prednáška Programovací jazyk Java tento semester nebude, preto si namiesto nej zapíšte inú prednášku.

15.2.2006

Prednáška dr. Withalma IT Quality Management bude bývať každý druhý týždeň v rozsahu 4 hodiny. Prvá prednáška bude v pondelok 20.2.2006.

13.2.2006

V študentských informačných stránkach nájdete výsledky skúšok z kombinatorickej analýzy z 12.1.2006, 27.1.2006 a 9.2.2006 a komentár skúšajúceho.

2.2.2006

V letnom semestri ponúka Katedra informatiky dve nové výberové prednášky: IT Quality Management a Manažment softvérových projektov.
Súčasne sa ruší prednáška Technológie a architektúry distribuovaných systémov.

26.1.2006

V študentských informačných stránkach nájdete zoznam študentov informatiky prihlásených na štátne skúšky z blokov APV, MMI a PPS.

30.1.2006

V študentských informačných stránkach nájdete výsledky skúšok z kombinatorickej analýzy z 12.1.2006 a 27.1.2006 a komentár skúšajúceho.

17.1.2006

Do študentských informačných stránok pribudli výsledky skúšky z kombinatorickej analýzy zo dňa 12.1.2006 a komentár skúšajúceho.

10.1.2006

V študentských informačných stránkach nájdete zoznam študentov informatiky prihlásených na štátnu skúšku zo spoločného základu, ktorá sa bude konať dňa 23.1.2006.

9.1.2006

V sekcii predobhajoby pribudli odporúčania na prezentáciu obhajoby diplomovej práce.

1.1.2006

V sekcii predobhajoby môžete zaregistrovať svoju diplomovú prácu a odovzdať elektronickú verziu prezentácie na predobhajoby.

8.12.2005

Už sa môžete prihlasovať cez internet na skúšky zimného semestra 2005/06.

6.12.2005

Predobhajoby diplomových prác sa budú konať 18. januára 2006 o 9:00 v posluchárni A. Ak si potrebujete dopredu niečo pripraviť, príďte o 8:30.

5.10.2005

Do predmetov pribudla stránka predmetu Ročníkový projekt.

22.9.2005

V elektronických učebných textoch je nová verzia knihy Úvod do teórie kódovania.

21.9.2005

Stránka predmetu Strojové učenie bola aktualizovaná.

20.9.2005

Do predmetov pribudla stránka predmetu Efektívne paralelné algoritmy a stránka predmetu Úvod do distribuovaných algoritmov bola aktualizovaná.

7.9.2005

V študentských informačných stránkach nájdete rozvrhy študentov informatiky na zimný semester školského roku 2005/2006.

5.9.2005

V študentských informačných stránkach je zoznam študentov informatiky prihlásených na štátnu skúšku zo spoločného základu.

31.8.2005

V študentských informačných stránkach nájdete termíny zápisov študentov informatiky v školskom roku 2005/2006.

8.8.2005

V elektronických učebných textoch je nová verzia knihy Úvod do teórie kódovania.

6.7.2005

V študentských informačných stránkach sú súborné výsledky skúšok z teórie kódovania.

21.6.2005

Štátne skúšky sa budú konať v dňoch 20. - 24. júna 2005. Rozdelenie študentov do jednotlivých dní nájdete v študentských informačných stránkach.

1.6.2005

Výsledky skúšok z teórie kódovania boli doplnené o výsledky z termínu konaného dňa 27.5.2005.

18.5.2005

V študentských informačných stránkach sú výsledky skúšky z teórie kódovania a kryptológie konanej 16.5.2005.

9.5.2005

Obhajoby diplomových prác sa budú konať v dňoch 6. - 10. júna 2005. Rozdelenie študentov do jednotlivých dní nájdete v študentských informačných stránkach.

5.5.2005

Bol spustený systém prihlasovania na skúšky cez internet.

26.4.2005

Bolo sprístupnené odovzdávanie elektronických verzií diplomových prác.

24.3.2005

28. mája 2005 bude tradičný výlet 7P (Po Práci Pri Počítači Prechádzka Po Prírode).

23.3.2005

Bol spustený nový spôsob evidencie absolventov Katedry informatiky.

23.3.2005

Oznam: Druháci informatici, prihláste sa v termíne 30.3.2005 - 13.4.2005 do špecializačných blokov na sekretariáte katedry (M 254).

22.2.2005

Stránka predmetu Paralelné architektúry a programovanie bola aktualizovaná.

16.2.2005

Termín odovzdania diplomových prác v odbore informatika sa posunul z 8.4.2005 na 29.4.2005 do 12:00.

15.2.2005

V študentských informačných stránkach je dôležitý oznam o zrušených výberových prednáškach v letnom semestri šk. r. 2004/2005.

7.2.2005

V študentských informačných stránkach nájdete zoznam študentov informatiky prihlásených na štátnu skúšku z bloku PPS, ktorá sa bude konať dňa 8. februára 2005.

2.2.2005

V študentských informačných stránkach nájdete zoznam študentov informatiky prihlásených na štátnu skúšku z bloku APV, ktorá sa bude konať v dňoch 7., 9.-11. februára 2005.

2.2.2005

V študentských informačných stránkach nájdete zoznam študentov informatiky prihlásených na štátnu skúšku z bloku MMI, ktorá sa bude konať v dňoch 7. a 8. februára 2005.

21.1.2005

V študentských informačných stránkach nájdete zoznam študentov informatiky prihlásených na štátnu skúšku zo spoločného základu, ktorá sa bude konať dňa 25.1.2005.

17.1.2005

Predobhajoby diplomových prác sa budú konať 19. januára 2005 o 9:00 v posluchárni A. Ak si potrebujete dopredu niečo pripraviť, príďte o 8:30.

7.1.2005

Odovzdávanie prezentácií na predobhajoby sa robí cez web do 16.1.2005!

5.1.2005

Elektronický učebný text Úvod do diskrétnych matematických štruktúr bol opäť aktualizovaný.

16.12.2004

Elektronický učebný text Úvod do diskrétnych matematických štruktúr bol aktualizovaný.

13.12.2004

V dňoch 13.- 17. decembra 2004, 4. a 5. januára 2005 sa uskutoční Týždeň absolventov matfyzu TAM 2004.

30.11.2004

Predobhajoby diplomových prác sa budú konať 19. januára 2005.

22.9.2004

Do elektronických učebných textov pribudli dva nové materiály: Úvod do teórie kódovania a Úvod do diskrétnych matematických štruktúr.

21.9.2004

Stránka predmetu strojové učenie bola aktualizovaná.

20.9.2004

V študentských informačných stránkach sa dozviete aktualizované rozvrhy študentov informatiky na zimný semester školského roku 2004/2005.

13.9.2004

V študentských informačných stránkach nájdete zoznam študentov informatiky prihlásených na štátnu skúšku zo spoločného základu, ktorá sa bude konať v dňoch 13., 14. a 16.9.2004.

22.6.2004

V študentských informačných stránkach nájdete zoznam študentov informatiky prihlásených na štátnu skúšku z bloku MMI, ktorá sa bude konať dňa 23. júna 2004.

22.6.2004

V študentských informačných stránkach nájdete zoznam študentov informatiky prihlásených na štátnu skúšku z bloku APV, ktorá sa bude konať v dňoch 24. a 25. júna 2004.

17.6.2004

V študentských informačných stránkach nájdete zoznam študentov informatiky prihlásených na štátnu skúšku z bloku PPS, ktorá sa bude konať v dňoch 21. a 22. júna 2004.

17.6.2004

V študentských informačných stránkach sú výsledky skúšok z teórie kódovania a kryptológie.

14.6.2004

V študentských informačných stránkach nájdete zoznam študentov prihlásených na štátnu skúšku z bloku Informatika pre matematikov (malý blok), ktorá sa bude konať dňa 17.6.2004.

19.5.2004

Obhajoby diplomových prác sa budú konať v dňoch 2. - 8. júna 2004. Rozdelenie študentov do jednotlivých dní nájdete v študentských informačných stránkach.

5.5.2004

Materiál k prednáške Teória kódovania a kryptológia bol aktualizovaný.

8.4.2004

8.5.2004 bude opäť výlet 7P (Po Práci Pri Počítači Prechádzka Po Prírode).

19.3.2004

Do študentských informačných stránok pribudol odkaz na Študentské stránky 2inf.

4.3.2004

Materiál k prednáške Princípy počítačov bol aktualizovaný.

9.2.2004

V študentských informačných stránkach nájdete zoznam študentov informatiky prihlásených na štátnu skúšku z bloku PPS, ktorá sa bude konať dňa 13.2.2004.

5.2.2004

V študentských informačných stránkach nájdete zoznam študentov informatiky prihlásených na štátnu skúšku z bloku MMI, ktorá sa bude konať 9.2.2004 a APV, ktorá sa bude konať v dňoch 10.2.2004 - 12.2.2004.

26.1.2004

V študentských informačných stránkach nájdete termíny štátnych skúšok z informatických blokov.

12.1.2004

V študentských informačných stránkach sú výsledky skúšky z kombinatorickej analýzy zo dňa 9.1.2004.

9.12.2003

Predobhajoby diplomových prác budú 15.1.2004 v A od 9:00. Inštalácia prezentácií bude od 8:45.

9.12.2003

Skúška z predmetu IT-systems (dr. Minkwitz) bude na M-213 8:00 - 12:00 a 18:00 - 20:00 a 20.1.2004 v čase 8:00 - 12:00.

7.10.2003

So zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustil vzácny človek, dlhoročný kolega a priateľ Prof. RNDr. Peter Ružička, CSc.

24.9.2003

Stránka predmetu strojové učenie bola aktualizovaná.

5.9.2003

V študentských informačných stránkach sa dozviete rozvrhy študentov informatiky na zimný semester školského roku 2003/2004.

18.8.2003

V pondelok 25. augusta 2003 začína konferencia MFCS 2003.

9.6.2003

V študentských informačných stránkach nájdete termíny nájdete termíny ústnych skúšok z Formálnych jazykov a automatov.

6.6.2003

Opravný termín z princípov počítačov sa uskutoční 11.6.2003 o 16:00 v posluchárni A.

30.5.2003

6.6.2003 o 11:00 sa uskutoční prednáška Tomáš Plachetka: Point-to-point message-passing.

28.5.2003

14.6.2003 bude opäť výlet 7P (Po Práci Pri Počítači Prechádzka Po Prírode).

22.5.2003

V študentských informačných stránkach nájdete výsledky skúšky z princípov počítačov zo dňa 21.5.2003.

19.5.2003

Obhajoby diplomových prác sa budú konať v dňoch 2. - 4. júna 2003. Rozdelenie študentov do jednotlivých dní nájdete v študentských informačných stránkach.

15.5.2003

Do študentských informačných stránok pribudli termíny skúšok niektorých predmetov v letnom semestri 2002/2003.

15.5.2003

V predmetoch je aktualizovaná verzia materiálu k prednáške z Teórie kódovania a kryptológie.

14.5.2003

16. mája 2003 o 11:00 vystúpi na seminári teoretickej informatiky Tomáš Vinař: Bioinformatické hry.

23.4.2003

25. apríla 2003 sa uskutoční prednáška J. Hromkovič: Nondeterminism versus Determinism for Two-Way Finite Automata.

31.3.2003

Materiál k prednáške princípy počítačov bol znovu aktualizovaný.

11.3.2003

Materiál k prednáške princípy počítačov bol opäť aktualizovaný.

10.3.2003

V užitočných linkoch nájdete link na stránku obsahujúcu obsahy študijných odborov skupiny 9 odoslané na MŠ SR.

5.3.2003

Materiál k prednáške princípy počítačov bol aktualizovaný.

20.2.2003

V predmetoch nájdete materiál k prednáške princípy počítačov.

11.2.2003

Do predmetov pribudla stránka predmetu UNIX pre administrátorov.

7.2.2003

V študentských informačných stránkach nájdete zoznam študentov informatiky prihlásených na štátnu skúšku z bloku PPS, ktorá sa bude konať dňa 13.2.2003.

5.2.2003

V predmetoch je nová verzia materiálu k prednáške z Teórie kódovania a kryptológie.

V študentských informačných stránkach nájdete zoznam študentov informatiky prihlásených na štátnu skúšku z blokov MMI a APV, ktorá sa bude konať v dňoch 10.2.2003 - 14.2.2003.

3.2.2003

V študentských informačných stránkach sa dozviete rozvrhy študentov informatiky na letný semester školského roku 2002/2003.

24.1.2003

V sylaboch na štátnu skúšku z bloku Programové a počítačové systémy sa zmenili sylaby predmetu Softvérové inžinierstvo. Upravené sylaby nájdete v študentských informačných stránkach.

17.1.2003

V študentských informačných stránkach sú výsledky skúšky z kombinatorickej analýzy zo dňa 16.1.2003.

16.1.2003

V študentských informačných stránkach nájdete zoznam študentov informatiky prihlásených na štátnu skúšku zo spoločného základu, ktorá sa bude konať dňa 24.1.2003.

8.1.2003

Dňa 9.1.2003 sa v čase 9:00 - 13:00 budú v posluchárni A konať predobhajoby.

11.12.2002

V sekcii elektronické učebné texty sú aktualizované materiály Dr. Torstena Minkwitza: IT-Systems for Large Enterprises.

4.12.2002

So zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustila naša dlhoročná spolupracovníčka pani Daniela Vaneková.

21.11.2002

Na našej fakulte sa uskutoční TAM 2002: Týždeň absolventov matfyzu. Všetci ste srdečne pozvaní.

28.10.2002

V elektronických učebných textoch sú k dispozícii materiály Dr. Torstena Minkwitza: IT-Systems for Large Enterprises.

V počítačovej učebni M-217, ktorú spravuje naša katedra, je už možné používať aj Linux. Bližšie informácie nájdete v študentských informačných stránkach.

Do predmetov pribudol odkaz na stránku predmetu Strojové učenie.

10.10.2002:

Do predmetov pribudli odkazy na stránky týchto predmetov:

16.9.2002:

Do rozvrhov pribudli termíny konania prednášok prof. Risaka - Hypermediálne systémy.

16.9.2002:

Rozvrhy študentov informatiky na zimný semester školského roku 2002/2003 môžete nájsť na študentských informačných stránkach.

2.9.2002:

V študentských informačných stránkach sa dozviete rozdelenie študentov blokového štúdia odboru informatika na štátnu skúšku zo spoločného základu v dňoch 5. a 6. septembra 2002.

8.8.2002:

Štátne skúšky zo spoločného základu budú v dňoch 5. a 6. septembra 2002.

1.7.2002:

V študentských informačných stránkach sú výsledky skúšky z kombinatorickej analýzy zo dňa 28.6.2002.

24.6.2002:

Termín skúšky z kombinatorickej analýzy sa posúva na piatok, 28.6.2002 o 10:00 v posluchárni B.

17.6.2002:

V študentských informačných stránkach sú výsledky a vzorové riešenia skúšky z kombinatorickej analýzy.

12.6.2002:

22. júna bude opäť výlet 7P (Po Práci Pri Počítači Prechádzka Po Prírode).

6.6.2002

V študentských informačných stránkach nájdete termíny štátnych skúšok z informatických blokov.

4.6.2002

Pribudla nová sekcia Informácie o štúdiu, kde sa dozviete informácie o štúdiu informatiky na FMFI UK.

28.5.2002

V študentských informačných stránkach si môžete prečítať rozdelenie študentov odboru informatika na obhajoby diplomových prác.

22.5.2002:

Materiál k prednáške Teória kódovania a kryptológia bol opäť aktualizovaný.

16.5.2002:

V predmetoch je aktuálna verzia prednášky z Teórie kódovania a kryptológie.

2.5.2002:

V predmetoch môžete nájsť materiál k prednáške Výpočtová zložitosť.

18.2.2002:

V rozvrhoch sa môžete dozvedieť miesto a čas konania prednášok predmetu Ochrana informácií.

18.2.2002:

Do rozvrhov pribudol plán prednášok predmetu Prehľad informatiky.

14.2.2002:

V predmetoch pribudli linky na stránky týchto predmetov:

13.2.2002:

Do predmetov pribudla pracovná verzia prednášky z Teórie kódovania a kryptológie.

7.2.2002:

Do rozvrhov pribudli termíny konania prednášok prof. Risaka - Hypermediálne systémy.

4.2.2002:

Rozvrhy študentov informatiky na letný semester školského roku 2001/2002 môžete nájsť na študentských informačných stránkach.

24.1.2002:

Na študentských infromačných stránkach sú výsledky poslednej opravnej písomky z databáz.

16.1.2002:

Na študentských informačných stránkach nájdete výsledky skúšky z kombinatorickej analýzy.

26.9.2001:

Do študentských informačných stránok pribudli témy diplomových prác.

9.8.2001:

Medzi študentskými informačnými stránkami nájdete aktualizovanú verziu sylabov voliteľných predmetov odboru informatika na školský rok 2001/2002.