Rozvrhy študentov informatiky na zimný semester
akademického roku 2008/2009


Prvý ročník magisterského štúdia - štátnicová skupina A
Prvý ročník magisterského štúdia - štátnicová skupina B
Prvý ročník magisterského štúdia - štátnicová skupina C
Prvý ročník magisterského štúdia - štátnicová skupina D
Druhý ročník magisterského štúdia