Štátne skúšky


Zoznam študentov blokového štúdia odboru informatika prihlásených na štátnu skúšku z bloku Matematické metódy informatiky, ktorá sa bude konať dňa 26. mája 2008.

Zoznam študentov blokového štúdia odboru informatika prihlásených na štátnu skúšku z bloku Algoritmy a paralelné výpočty, ktorá sa bude konať dňa 27. mája 2008.

Zoznam študentov blokového štúdia odboru informatika prihlásených na štátnu skúšku z bloku Programové a počítačové systémy, ktorá sa bude konať dňa 28. mája 2008.

Stránka obsahuje tieto sylaby štátnych skúšok: