UNIX pre administrátorov

Prednáša: RNDr. Jaroslav Janáček, PhD., KI, M-253, janacek@dcs.fmph.uniba.sk
Cvičií: Bc. Roman Hudec
Rozsah: P2,C2
Forma výuky: prednáška a praktické cvičenie pri počítačoch (nebude oboje úplne každý týždeň - informácie budú na tejto stránke)

Predpoklady: dobré používateľské základy UNIXových systémov, pohybovanie sa v adresárovom strome, vytváranie a editácia súborov (vi, joe), programovanie v shelli (sh/bash), príkazy find, grep, cat, cut, ls, awk, ...

Náplň:

Hodnotenie: 2 "písomky" pri počítačoch, 1. za 40 bodov, 2. za 60 bodov, podmienka úspešnosti (známka E) je aspoň 50 bodov celkom.
100-96A
95-84B
83-67C
66-55D
54-50E
49-0FX

Rozvrh a slidy z prednášok
Prednášky bývajú vo štvrtok o 9:50 v posluchárni B, cvičenia v stredu 9:50 a/alebo 11:30 v M-217.

Na cvičenia je potrebné si zvoliť preferencie termínov - prosím nemeňte rozloženie tabuľky, filtre, a pod. Vypĺňajte len svoj riadok, ak ešte riadok nemáte, pridajte si na koniec nový.

25.9.-1.10. prednáška (cvičenia tento týždeň ešte nebudú, na prednáške sa bude riešiť aj rozdelenie na cvičenia, účasť je preto veľmi užitočná).
2.10.-8.10. prednáška, úvodné cvičenie: Návod na použitie virt. strojov, cvičenia, rady rady k nemu. Tento týždeň budú cvičenia skrátené. Predbežne platia farebne označené termíny v tabuľke s preferenciami.
9.10.-15.10. prednáška, úvodné cvičenie: Návod na použitie virt. strojov, cvičenia, rady rady k nemu. Tento týždeň budú cvičenia skrátené. Predbežne platia farebne označené termíny v tabuľke s preferenciami.
16.10.-22.10. prednáška, cvičenie

prednáška (sk),lectures (slides) (en), ACL,firewalling, FUSE, booting
Užitočné linky (useful links)