UNIX pre administrátorov

Prednáša: RNDr. Jaroslav Janáček, PhD., KI, M-253, janacek@fmph.uniba.sk
Cvičí: Ing. Dušan Bernát, PhD., KI, M-252
Rozsah: P2,C2
Forma výuky: prednáška a praktické cvičenie pri počítačoch (nebude oboje úplne každý týždeň - informácie budú na tejto stránke)

Predpoklady: dobré používateľské základy UNIXových systémov, pohybovanie sa v adresárovom strome, vytváranie a editácia súborov (vi, joe), programovanie v shelli (sh/bash), príkazy find, grep, cat, cut, ls, awk, ...

Náplň:

Hodnotenie: 2 "písomky" pri počítačoch, 1. za 40 bodov, 2. za 60 bodov, podmienka úspešnosti (známka E) je aspoň 60 bodov celkom.
100-92A
91-84B
83-76C
75-68D
67-60E
59-0FX

Rozvrh a slidy z prednášok [Schedule]
Prednášky bývajú prezenčne vo štvrtok o 8:10 v posluchárni A, cvičenia bývajú prezenčne v utorok o 18:10 v H3 F1-223 alebo v piatok o 11:30 v M-217 - informácie k rozdeleniu budú na prednáške.

Kód pre pripojenie sa do tímu v MS Teams je: qvzxwqc
Prednášky budú nahrávané za predpokladu funkčného sieťového pripojenia (prvé tri prednášky nebolo, od štvrtej je a snáď aj bude ďalej).

Rozdelenie na cvičenia

18.9.-24.9. prednáška [lecture] (na prednáške sa bude riešiť aj organizačné veci, účasť je preto veľmi užitočná ), úvodné cvičenie: Návod na použitie virt. strojov [introductory lab: Instructions for using virtual machines]
25.9.-1.10. prednáška [lecture], cvičenia: cvičenia, rady k nemu. [lab: exercise]
2.10.-8.10. prednáška [lecture], cvičenie a rady k nemu. [lab: exercise, hints]
9.10.-15.10. prednáška [lecture], cvičenie a rady k nemu [lab: exercise, hints]
16.10.-22.10. prednáška [lecture], cvičenie (aj s extra zadaniami) a rady k nemu [lab: exercise, hints]
23.10.-29.10. prednáška [lecture], cvičenie [lab: exercise].
30.10.-5.11. cvičenie a rady k nemu [lab: exercise and hints]
6.11.-12.11. prednáška [lecture], cvičenie a rady k nemu [lab: exercise and hints]
13.11.-19.11. midterm vo ŠTVRTOK pre všetkých v M208 a T1, cvičenia ani prednáška tento týždeň nebudú
20.11.-26.11. prednáška (ACL) [lecture], cvičenie a rady k nemu [lab: exercise and hints]
27.11.-3.12. prednáška (firewall) [lecture], cvičenie a rady k nemu [lab: exercise and hints]
4.12.-10.12. prednáška (FUSE, boot loadery) [lecture], cvičenie a rady k nemu [lab: exercise and hints]
11.12.-17.12. prednáška (systemd) [lecture], cvičenie a rady k nemu [lab: exercise].

prednáška (sk),lectures (slides) (en), ACL,firewalling, FUSE, booting
Užitočné linky (useful links)