UNIX pre administrátorov

Prednáša: RNDr. Jaroslav Janáček, PhD., KI, M-253, janacek@dcs.fmph.uniba.sk
Cvičia: Mgr. Jaroslav Budiš a Bc. Roman Hudec
Rozsah: P2,C2
Forma výuky: prednáška a praktické cvičenie pri počítačoch (nebude oboje úplne každý týždeň - informácie budú na tejto stránke)

Predpoklady: dobré používateľské základy UNIXových systémov, pohybovanie sa v adresárovom strome, vytváranie a editácia súborov (vi, joe), programovanie v shelli (sh/bash), príkazy find, grep, cat, cut, ls, awk, ...

Náplň:

Hodnotenie: 2 "písomky" pri počítačoch, 1. za 40 bodov, 2. za 60 bodov, podmienka úspešnosti (známka E) je aspoň 50 bodov celkom.
100-96A
95-84B
83-67C
66-55D
54-50E
49-0FX

Rozvrh a slidy z prednášok
Prednášky bývajú vo štvrtok o 9:50 v posluchárni B, cvičenia vo štvrtok 8:10 a 12:20 v M-217.

Na cvičenia je potrebné si zvoliť preferencie termínov - označil som zelenou pridelené termíny (v podstate zatiaľ vždy ten s preferenciou 1). Pondelkový termín cvičení sa predbežne ruší, zmení sa to len v prípade výrazného nárastu počtu záujemcov.

19.9.-25.9. prednáška (cvičenia tento týždeň ešte nebudú, na prednáške sa bude riešiť aj rozdelenie na cvičenia, účasť je preto veľmi užitočná).
26.9.-2.10. prednáška, úvodné cvičenie (spojené s vytváraním virt. počítačov, účasť potrebná) - na toto cvičenie platia preferencie, ktoré ste si vybrali. Návod na použitie virt. strojov, cvičenia, rady rady k nemu.
3.10.-9.10. prednáška, cvičenie a rady k nemu
10.10.-16.10. prednáška, cvičenie a rady k nemu
17.10.-23.10. prednáška, cvičenie (aj s extra zadaniami) a rady k nemu
24.10.-30.10. prednáška, cvičenie a rady k nemu.
31.10.-6.11. prednáška, cvičenie a rady k nemu
7.11.-13.11. 1. písomka - výsledky, prednáška
14.11.-20.11. štátny sviatok
21.11.-27.11. prednáška (ACL), cvičenie a rady k nemu.
28.11.-4.12. prednáška (firewall v Linuxe), cvičenie a rady k nemu.
5.12.-11.12. prednáška (FUSE, boot loader-y), cvičenie a rady k nemu.
12.12.-18.12. predtermín skúšky?

prednáška (sk),lectures (slides) (en), ACL,firewalling, FUSE, booting
Užitočné linky (useful links)

Termíny na 2. písomku (skúška):

Praktické časti skúšky sa budú konať v M217, je potrebné sa prihlásiť v AISe. Na skúšku je potrebné si priniesť preukaz študenta a index. Po praktickej časti skúšky bude nasledovať opravenie, konzultácia a zapísanie známky.